– zabezpečovacie systémy (alarm)
– protikorózna ochrana, SKAO
– štrukturovaná kabeláž
– projekty
– elektroinštalácie
– bleskozvody
– revízie
– elektroinštalačný materiál