Firma M&M ELEKTRO vznikla v roku 2003 na základe živnostenského listu a oprávnenia Inšpektorátu práce v Nitre ako súkromná osoba poskytujúca kompletné služby v oblasti domových, obchodných, administratívnych a priemyselných elektroinštalácií, ako aj odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení.

V dôsledku neustáleho rozširovania pôsobnosti a dopytu trhu sa firma rozhodla prejsť na silnejšiu a stabilnejšiu formu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným

V 30 % , firma pôsobí na Slovensku, a 70 % v EU

Naše aktivity :

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky domových a priemyselných elektroinštalácií a prislúchajúcich bleskozvodných ochrán, odstránenie závad a nedostatkov zistených pri odborných skúškach a následné potvrdenie odborným pracovníkom

  • Montáže domovej a priemyselnej elektroinštalácie podľa požiadaviek zákazníka vo všetkých verziách vyhotovenia, slaboprúdových signalizačných zariadení, bleskozvodových ochrán

  • Opravy existujúcich elektrických inštalácií, zariadenia a pracovných strojov podľa požiadaviek zákazníka, rekonštrukcia starých elektrických rozvodov

  • Montáže plne automatických garážových brán a pohonov dverí, montáž dorozumievacieho AUDIO VIDEO, CCTV, EPS, EZS systémov ,,JABLOTRON,,

  • Maloobchod a veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, veľkoobchod prepäťových ochrán KIWA Slovensko

  • Vyhľadávanie inžinierskych sietí prístrojom RADIODETECTION

  • Protikorózna ochrana SKAO, inštalácia protikoróznej ochrany v nádržiach štátnej hmotnej rezervy  SR a HU.

  • Automatizačné technologické linky pre BUDDE – DE